top of page
C+L logo 72ppi.png

ZAKELIJK ADVIES

VRAGEN OVER HRM OF PERSONEELSBELEID:

ALS JE GRENZEN WIL VERLEGGEN MET JE MEDEWERKERS

Je wil het huidige personeelsbeleid in je organisatie vormgeven of verder uitbouwen, de prioriteiten op punt stellen of nieuwe noden beantwoorden.

Dat kan zich uiten in allerlei vragen, zoals een duidelijkere taakverdeling, beter teamwork en overleg, een gericht vormingsbeleid. Misschien wil je je medewerkers motiveren, betere resultaten behalen met je personeelsselectie of legale en extralegale voordelen uitwerken. Steven gaat samen met jou op zoek naar gerichte oplossingen.

 

In elke professionele organisatie én een krappe arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om de competenties en talenten van je medewerkers ten volle te benutten. Die zijn dan ook ons uitgangspunt om een personeelscyclus uit te werken: functieontwikkeling, werving en selectie, contracten, vorming en opleiding, persoonlijke ontwikkelingsplannen, loopbaanplanning, plannings- en functioneringsgesprekken, … kunnen allemaal aan bod komen.

 

Heb je in de loop van deze sessies concrete adviesvragen, bijvoorbeeld over arbeidsregelingen, personeelsadministratie, payroll, arbeidsrecht of sociale zekerheid, dan geeft Steven je gericht advies of verwijst je door naar de juiste instanties.

ORGANISATIEVRAAGSTUKKEN:

DE AANPAK VAN HET WERK VERBETEREN EN NIEUWE PROJECTEN LANCEREN

Een toekomstklaar bedrijf? Dat is aangepast aan de snel evoluerende samenleving, technologie en sectorevoluties. Of misschien wil je er gewoon zeker van zijn dat de structuur waarmee je werkt, de meest geschikte is.

Een organisatiedoorlichting helpt dan om teams of afdelingen te evalueren en bij te sturen voor meer efficiëntie en effectiviteit, betere interne communicatie en vlottere samenwerking. Ook bij reorganisaties zoals uitbreiding, afslanking of fusie is zo’n aanpak nuttig.

 

Zitten de werkprocessen en projecten in je organisatie wel goed in elkaar? Steven helpt je om punten aan te wijzen waar je de kwaliteit nog kan verhogen met simpele ingrepen, taken te vereenvoudigen of efficiënter te werken.

 

We kijken kritisch naar de slaagkansen van veranderingen, de communicatie die erbij nodig is, en de weerstand die je erbij kan verwachten.

 

Bij een doorlichting zoals deze komen soms ook vragen naar boven over de aansturing van medewerkers. Laat je hen vrij genoeg, delegeer je voldoende en bied je toch de ondersteuning die je medewerkers nodig hebben? Steven geeft graag advies en ondersteuning bij deze cruciale verantwoordelijkheden van leidinggevenden, ook als er ernstige crisissituaties aan de orde zijn. 

 

 

 

 

 

 

BELEIDS- EN ACTIEPLANNEN:

LIJNEN TREKKEN VOOR DE TOEKOMST

Veel organisaties zijn verplicht om jaarlijkse of meerjarenbeleidsplannen

te ontwikkelen of missie- en strategiebepalingen uit te werken, bijvoorbeeld in functie van hun erkenning en subsidiëring voor overheden.

Ook overheidsdiensten zelf krijgen hiermee te maken. Vaak is er wel een ouder plan of een stramien om zulke oefeningen op te baseren, maar soms is dit een denkoefening die van nul moet starten. Met heel wat ervaring – zowel met overheden en onderwijs als in de ruime culturele sector – helpt Steven je om ideeën om te zetten in uitgeschreven plannen.

 

Ook voor bedrijven is het een nuttige oefening om regelmatig stil te staan bij de toekomst.

FINANCIËLE EN ZAKELIJKE TOPICS: BETER GREEP KRIJGEN OP FINANCIËLE CYCLUS, FINANCIERING EN BEDRIJFSRESULTAAT

Een financieel gezonde organisatie begint bij een goed uitgedacht financieel systeem en cyclus. Steven werkt met je samen in de opstartfase van je onderneming om te komen tot een grondig, realistisch businessplan met duidelijke antwoorden op de vragen die zich aanbieden tijdens deze fase. We onderzoeken financieringsmogelijkheden en bekijken hoe je een financieel team kan organiseren, intern of door samenwerking met externe experts. En we leggen vast hoe je financiële stromen en administratie afstemt en controleert, en een degelijke financiële verslaggeving opbouwt.

 

Aan het einde van dit traject heb je zelf de tools in handen om begrotingen en financiële simulaties uit te werken voor winst- en verliesberekening, rendement, investeringen, analytische methodes voor budgettering, kostprijsberekening, fiscale aspecten, financiële resultaten enzovoort.

VRAGEN OVER ARBEIDSREGELINGEN

Steven geeft gericht advies bij allerlei praktische vragen in het verlengde van je coaching, bijvoorbeeld over inkomen, sociaal statuut, arbeidsrecht of sociale zekerheid. We bekijken samen jouw mogelijkheden, nemen contact op met bevoegde instanties of verwijzen je door naar specialisten.

arbeidsrglng
topics
actieplan
vraagstukken

INFO OVER PERSOONLIJKE BEGELEIDING VINDT U HIER

bottom of page